Asbest & PCB Sanering
 
Telefon: 073-600 35 44
 
 
Vår verksamhet                  
Vår verksamhet
 
Vi har specialutbildad, kompetent och erfaren saneringspersonal.
Vi kan hjälpa er med hela processen, från miljöinventering, provtagning och
 
anmälan till Arbetsmiljöverket, tills saneringsarbetet är slutfört.
Vår arbetsmetod är trygg och säker.
Vi säkerställer att myndighetskraven uppfylls före, under, och efter saneringsarbetet.
Vi och våra kunder bidrar till en bättre miljö och ett hållbart samhälle.