Asbest & PCB Sanering
 
Telefon: 073-600 35 44
 
 
Asbestsanering                  
  Asbest Sanering    
       
  Är asbest farligt?    
  Enkelt beskrivet så skadar asbesten dina lungor. De små asbestfibrerna tas upp i dina lungor. Problemet är att de inte kan brytas ner eller försvinna bort från lungorna. Istället fortsätter lungorna att ”vara aktiva” och producerar mer och mer lungvävnad. Beroende på hur stora asbestfibrer man har andats in bildas olika sjukdomar i lungorna:    
       
  Asbestos (dammlunga): Uppträder då man har andats in små asbestfibrer.    
       
  Malignt Mesoteliom: Uppträder då man har andats in medelstora asbestfibrer.    
       
 

Lugncancer (mesoteliom): Uppträder då man har andats in långa asbestfibrer. Mesoteliom anses till över 90 procent bero på exponering av asbest. Sjukdomen uppträder lång tid efter exponeringen, ofta efter 20–30 år. När cancern väl har debuterat leder den snabbt till döden. Sammanlagt beräknas omkring 200 dödsfall per år inträffa i Sverige som en följd av asbest. Först om många år kommer det att visa sig om dagens hantering av asbest leder till ökad cancerfrekvens.

   
       
  Vad vi ska tänka på (dammsugare, hantering, brand)    
       
  Vissa yrkesgrupper inom byggbranschen har stor risk att komma i kontakt med asbest. Rörläggare, elektriker, städpersonal, snickare och golvläggare hanterar byggmaterial som i äldre modell kan innehålla asbest. Brandmän och andra yrkesgrupper som vistas kring nedbrända hus utsätts likaså för samma risk. Asbestsanering är kanske inte det första man tänker på då ett äldre hus eller lokal har brunnit ned, men kom ihåg att den lösgjorda och lättflygande asbesten kan vara kvar i luften en lång tid efter branden. Vid brand kan asbest komma från skador på t.ex. isoleringsmaterial, cementplattor och packningar. Vid en professionell asbestsanering av brandskadade lokaler spärrar man av området så att inte asbestfibrerna förs vidare till oskadade delar av byggnaden.